+99470 370 95 50


Şərtlər və Qaydalar

Bu Şərtlər və Qaydalar lightbulb.az saytının istifadə qaydalarını müəyyənləşdirir.
Səhifəyə daxil olmaqla, bu Şərtlər və Qaydaları tam olaraq qəbul etmiş olursınız.
Bu səhifədə əks olunan istifadə qaydalarından imtina etsəniz, səhifənin istifadəsini həmən dayandırın.


Ödəmə Qaydası


Qəbul Olunan Ödəniş Metodları
Debit/Credit Card (Visa, MasterCard).


Topladığımız Məlumatlar
www.lightbulb.az, saytına daxil olub onlayn ödəniş sistemindən istifadə etmək üçün Sizdən özünüz haqqında müəyyən məlumatları təqdim etməyə xahiş olunacaq, Məsələn: ad və soyad, doğum tarixi, həmçinin əlaqə və maliyyə detalları.


Kredit Kart Ödənişləri